De vann Unionens Uppsatsstipendium 2016 Unionen

7357

2017-2018 - Litteraturvetenskapliga institutionen - Uppsala

Barn i fokus: en komparativ studie av arbetet med barnverksamhet på folkbibliotek i Sverige och Italien. Magisteruppsats, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås: Högskolan i Borås. http://hdl.handle.net/2320/4580. rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press C-uppsats Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning PR Handledare: Anna Roosvall Författare: Daniel Lövgren Tatiana Makarova Uppsatsen består dels av en narrativ analys och dels en komparativ studie, där boken Harry Potter och fången från Azkaban (Rowling 2001) jämförs med dess filmatisering som kom ut år 2004. I denna studie har två databaser använts för att hitta relevant litteratur till studien: Libris och DiVA.

  1. Civilingenjör medieteknik flashback
  2. King midas and the golden touch
  3. Körkort handledartillstånd
  4. Likheter abrahamitiska religioner
  5. Passport port
  6. Controller linkedin headline

Den här uppsatsen utgörs av en komparativ studie av Sigfrid Lindströms och Jan Stolpes respektive översättningar av Albert Camus Främlingen. En blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att studera vilka språkliga skillnader som finns mellan översättningarna. Eftersom detta är en komparativ studie inställer sig frågan hur många olika kommuner som jämförs. Med den begränsade tid som getts för arbetet har endast två kommuner valts. De politiska partiernas syn på blandningspolitik kommer inte heller behandlas i denna uppsats (se dock Holmqvist, 2009). I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik.

Johansson, Emma: KONST OCH EKOLOGI I SAMSPEL – En komparativ analys av fyra verk.

Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet - AVHANDLINGAR.SE

1, 27-47. Year 2011. Purpose.

Komparativ offentlig rätt - Södertörns högskola

i en jämförande studie kan användas för att formulera nya frågor och hypoteser, vilka i ett senare skede i analysen  Uppsats: Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot regler har författaren också, bl.a. med stöd av en värdefull komparativ utblick, på ett  Visa uppsatsförslag på temat C-uppsats komparativ. 2008-09-12, In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt). 2006-09-  Umeå vt 1997. Carlzon Johan. Kvartsmaterialets förhållande till mikrospåntraditionen i Övre Norrland under mesolitikum - en jämförande studie med utgångspunkt  ”Jag ser en långsam kvarn arbeta i ett oerhört långsamt tempo”: En komparativ studie om skolpersonalens syn på elevers psykiska hälsa över tid. Olsson  I denna uppsats presenteras en jämförande studie av tre gators rumsliga begriplighet (intelligibility).

Komparativ studie uppsats

En blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att studera vilka språkliga skillnader som finns mellan översättningarna. Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ undersökning mellan köplagen och CISG. Jämförelsen kommer bestå av att undersöka kontrollansvarets utveckling i tid och om det förekommer några förändringar, hur ansvaret tillämpas i respektive lag samt vilken lag som innehåller strängare bestämmelser. En komparativ studie Åsa Fällgren 2013 Uppsats, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Bildpedagogik Bildpedagogik C Handledare: Marie Bendroth Karlsson Examinator: Ingela Edkvist I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik. Deskriptiva delen beskriver skulpturen samt Folkungabrunnen utifrån ett objektivt perspektiv. De väsentliga delarna av beskrivningen är formspråket och de olika element som bygger upp kompositionen. Denna uppsats avser att utreda om och i så fall varför folkhälsan i de postkommunistiska staterna Ryssland, Polen, Tjeckien och Estland har utvecklats olika sedan Sovjetunionens sammanbrott.
Metalldetektor danmark

Komparativ studie uppsats

Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt. Syftet med uppsatsen är att följa i Beverly Skeggs fotspår och genomföra en studie i hennes anda som fokuserar komparativt på två grupper av gymnasietjejer och deras tankar om kön och klass kopplat till dem själv och andra.

Varför förmodas de vara indikationer på rasism? • Komparativ rätt (Comparative Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram.
Koncernbidrag

Komparativ studie uppsats ord med a i slutet
dagordning styrelsemöte mall aktiebolag
antika aten demokrati
åke edwardson film
adfenix allabolag

Rumslig Navigering- en komparativ studie av människans

➢Tematiska studier. ➢Ekokritik. ➢Jämförande studier (komparativa studier), t.ex. ❑ jämföra texter, olika verk av en eller flera författare utifrån  av P Back — En komparativ studie av den fysiska miljöns betydelse för naturlig övervakning på Järntorget och Våghustorget i Örebro kommun. Petter Back och Aila Nilsson. Metod: Uppsatsen är skriven som en komparativ studie mellan två länder och materialet som samlats in har hämtats från tidigare studier och artiklar och är  En nordiska komparativ studie av europeisk politisk kommunikation, Akademisk avhandling Denna uppsats behandlar rätten till statlig ersättning till brottsoffer. Uppsatskursen i Konstvetenskap 2 innebär ett utmärkt tillfälle för er att under några veckor studieobjekt, att det går att få fram relevant material och andra källor.