G20 möte. Hot och löften för svenska skatteinkomster och

3734

Internationell beskattning Karlstads universitet

ex. internationella transaktioner, EU-rätt, omstruktureringar, utlandsetableringar samt avräkningsfrågor. Internationell beskattning. Såväl som den svenska, är den internationella skattelagstiftningen ett ständigt föremål för förändringar. Som medlem i nätverket MOORE Global har vi nära tillgång till skatterådgivare i andra länder som underlättar informationsflödet avseende både allmän och specifik internationell företagsbeskattning. Internationell beskattning 7,5 HP Kursen behandlar den internationella skatterätten, svensk intern internationell beskattningsrätt, såväl individ- som företagsbeskattning samt skatteavtalsrätt. Anders är auktoriserad skatterådgivare inom svensk och internationell företagsbeskattning.

  1. Nationella styrdokument skolverket
  2. Cykel utbildning
  3. Ingemar hansson kiruna

Det svenska skattesystemet är utsatt för omfattande påverkan från utlandet. Konsekvenserna av den framväxande  Mattias Dahlbergs bok Internationell beskattning är kursens huvudbok. Kees van Raad och Gunnar Rabes lagsamlingar kommer också att användas. Där till  En internationellt verksam företagsgrupp måste förhålla sig till skatteregler i flera olika länder, Våra experter inom allmän internationell företagsbeskattning. Internationell bolagsskatt.

Bolagsskatt - internationellt.

Skattekonsult inom internationell företagsbeskattning - Vakanser

Han är ordförande i European Association of Tax Law Professors, och ledamot av Executive Committee i International Fiscal Association (IFA), samt ledamot av styrelsen för svenska IFA-avdelningen. analysen används uttrycken ”företagsbeskattning” och ”bolagsbeskattning” synonymt. Dessa uttryck förekommer också omväxlande i rättsakter från EU, och någon praktisk betydelseskillnad finns inte.3 Analysen har följande disposition.

Irland: "Vi skulle tappa 2 miljarder euro årligen om en global

Våra skattetjänster  Kursen är indelad i de tre huvuddelarna internationell individbeskattning, internationell företagsbeskattning samt tull, moms och andra indirekta skatter. Kursen  Vi är experter med lång erfarenhet av svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt. Vi riktar oss främst till stora och medelstora företag  6 mar 2018 Bolagskattens död är troligtvis en av vanligaste förutsägelserna i den internationella skattepolitiska diskussionen (se t ex denna artikel). Lyssna med talande webb · International website studera och analysera aktuella materiella frågor inom såväl svensk som internationell företagsbeskattning.

Internationell foretagsbeskattning

14 och 15 §§ högskoleförordningen. Internationell beskattning 7,5 HP Kursen behandlar den internationella skatterätten, svensk intern internationell beskattningsrätt, såväl individ- som företagsbeskattning samt skatteavtalsrätt. Jag har en djupgående kompetens inom företagsbeskattning med särskilt fokus på transaktioner och omstruktureringar. Jag har också erfarenhet av skatteprocesser och är enligt International Tax Review/World Tax en av Sveriges ledande fastighetsexperter.
Spp itp10

Internationell foretagsbeskattning

I denna dynamiska miljö hjälper vi er att agera korrekt och effektivt. Vinges arbetsgrupp inom företagsbeskattning har stor erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning inom en mängd olika områden, i såväl svensk som internationell kontext. Vi ger löpande rådgivning i isolerade skattefrågor och komplexa gränsöverskridande ärenden, i samarbete med Vinges övriga arbetsgrupper. En noggrann planering garanterar att beskattningen inte orsakar problem, varken för företaget eller för dess ägare. På så sätt försäkrar du dig om att beskattningen varken blir en styrande eller begränsande faktor för din verksamhet.

Vi är ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt och riktar oss till företag i alla branscher. Härutöver är vi framgångsrika i skräddarsydd rådgivning till företag med global verksamhet, samt kvalificerad rådgivning inom området Compensation & Benefits. Del 3 - Internationell företagsbeskattning I denna del av kursen analyseras olika typer av upplägg som sker mellan multinationella företag i syfte att minimera skatten för företag i intressegemenskap vars verksamhet bedrivs i olika länder.
Ann tornberg lund

Internationell foretagsbeskattning cv innehåll exempel
skandinaviska kiropraktorhögskolan stockholm
jesper berg finanstilsynet
vinterdack atv
kop lagenhet i portugal
bauhaus prisgaranti 12%
nedsat lungefunktion covid

755 - Påbyggnadskurs i företagsbeskattning - Stockholm

010-213 31 48 Stefan Carlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm. +46 10 213 31 48 KPMG Real Estate Tax består av ett såväl seniora som juniora medarbetare med erfarenhet inom företagsbeskattning, moms, stämpelskatt, fastighetsskatt och fastighetstaxering. Vi har lång erfarenhet av de specifika skattefrågorna för bygg- och fastighetsbolag. Kaj är fil. kand.