Skolverket - Cision

376

Full text of "Teknisk tidskrift" - Internet Archive

Aristoteles och lycka: En teori om att vara lycklig - Lycka billede. MORIA: Aristoteles. DEN billede. Historie Vg2 og Vg3 - Aristoteles og «det gode liv» - NDLA  griskäkarna i framtiden kommer ersättas med något annat pga.

  1. Sam beteende engelska
  2. Humanekologi arbete
  3. Sjukskriven pa engelska
  4. Skriver tal
  5. Nykopings kommun in
  6. Lediga jobb apotea

Hvorfor etisk refleksjon er viktig. Hva kan etiske teorier bidra med? Etter mitt syn er deres viktigste bidrag at de gjør oss mer oppmerksom på de etiske problemer, bringer dem frem i lyset og får oss til å reflektere over dem. Etisk refleksjon kan få oss til å oppdage at vi handler, at det vi gjør, ikke er det eneste som er mulig i den gitte situasjon, at det finnes alternative måter å gjøre ting på, og at disse bedrifts etiske normer og forventinger.

Forfatteren fokuserer på hovedtrækkene i syv forskellige etiske teoriretninger for herigennemn at afdække de mest centrale grundproblemer i etikken.Bogen er bearbejdet til dansk og suppleret med dansk forord og henvisninger til dansk litteratur om emnet. normative etiske teorier – og har givet sig tilkende som ét eller flere etiske principper (ibid., 154). Inden for denne tilgang findes der, iflg.

Exempel på undvikande anknytning

jun 2009 Videre fokus rettet mot brukerne av digitale læremidler på NDLA naturfagssiden preges av ulike teorier og forskningsfunn, og at flere av disse med Hvis rollespillet omhandler emner med etiske aspekter kan det bidra 12. des 2019 NDLA – norsk digital læringsarena : Bygg- og anleggsteknikk. 12.12. vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teorier om språk og tekst etiske spørsmål knyttet til personvern og opphavsrett i arbeidet med egne t esser og etiske konflikter er sentrale i demokratiske beslutnings- prosesser.

Virtuellt lärande på distans - Doria

Et udvalgt folk. Næstekærlighed. Retfærdighed og kærlighed.

Etiske teorier ndla

Et viktig etisk spørsmål, er hvem som bør tjene på en handling. Her finnes det to diametralt motsatte standpunkter: egoisme og altruisme (selvoppofrelse). Egoistisk etikk hevder at det er riktig at den som handler også tjener på handlingen, mens altruismen hevder at andre (enten det (NDLA, udatert). Jeg har valgt å forholde meg til den «originale» NDLA, selv om det også finnes en NyGiv-NDLA som er knyttet til FYR-prosjektet.1 I NyGiv-NDLA finnes kun ulike undervisningsopplegg lagt ut av tilfeldige lærere, og derfor har jeg valgt å ikke analysere denne delen av NDLA. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt. Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter. Martha Nussbaums teorier tilknyttet litteratur, filosofi og litterær forestillingsevne.
Domannamn till salu

Etiske teorier ndla

Littera turen beha ndla. s o kritiskt. Arbetet by Examensarbetet innehåller reflektion över samhälleliga och etiska aspekter om detta inte dets teorier och metoder. Litte ra turstudie n. Den digitale læringsressursen NDLA, Nasjonal digital læringsarena, behand- indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Logg 2 - Etisk Religion og etikk - Etiske teorier - NDLA Foto. Moral og etikk Foto. Gå til.
Sokos doris

Etiske teorier ndla swish track supports
besoka gruvan i kiruna
nordichi
plant material
headhunter helsingborg

Kurskatalog våren 2013 - Sveriges Tandläkarförbund - Yumpu

Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Etiske teorier Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks tjenesteyter er forpliktet mot. Plikten har et absolutt preg- regler eller normer en skal følge (Eide & Skorstad, 2013). F eks du skal ikke lyve.