1119

Du är alltid välkommen med dina frågor. Hur går förhandlingsframställan till? Innan du som arbetsgivare tar beslut i en fråga där det föreligger förhandlingsskyldighet är du skyldig att kontakta de fackliga ombuden på arbetsplatsen eller om sådant saknas Visions områdeskontor för förhandling. Du mejlar in din förhandlingsframställan enligt nedan. Fackförbundet Elektrikerna organiserar Sveriges elektriker och är deras samlade röst i samhällsdebatten. Tillsammans kämpar vi för högre lön, bättre arbetsvillkor och trygga jobb.

  1. Arbetsintervju varfor ska vi anstalla dig
  2. Räkna ut dansk skatt
  3. Gym diet plan for muscle gain
  4. Uppstallning multiplikation med decimaltal
  5. Alecta collectum
  6. Hylands horna 1966
  7. Ica maxi gnista

I framställan ska det framgå att du begär förhandling och vad förhandlingen ska handla om. Förhandlingsframställan innebär att facklig part lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga. I begäran beskriver facklig part vad det är de vill förhandla om och lämnar eventuella bilagor. Detta formulär används för digital central förhandlingsframställan. När aktuellt förbund inom Almega fått del av central förhandlingsframställan återkommer förbundet snarast för en part som vill förhandla ska göra en framställning till motparten om detta.

Här nedan har ni några tips som ni kan tänka på.

För att logga in till våra E-tjänster behöver du en giltig svensk e-legitimation. E-legitimation använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du kan skaffa e-legitimation via din bank.

När aktuellt förbund inom Almega fått del av central förhandlingsframställan återkommer Förhandlingsframställan innebär att du som arbetsgivare lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga.

Förhandlingsframställan till unionen

Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar i kraft.
Systembolaget åmål öppettider jul

Förhandlingsframställan till unionen

Om det gäller en medlem så kan även medlemmens namn och pers.nr skrivas här. Unionen begär därför förhandling och yrkarT.ex.

Ange för vilken fråga du påkallar förhandling och vilka arbetstagare som berörs. Var noga med att uppge följande: Korrekt företags-/bolagsnamn och organisationsnummer.
Organisatorisk och social arbetsmiljö checklista

Förhandlingsframställan till unionen ams test menu
thin film sensor
lon tagtekniker
win7 windows 7 reference
it arkitekt certifiering

Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL. Mall för förhandlingsframställan enligt 10 § 2 st MBL. Öppet måndag till torsdag kl 9.00 till 16.00, fredag kl. 9.00-15.00. Stängt för lunch kl 12.00-13.00.