Salutogenes - Högskolan Kristianstad

8724

Salutogenes & Sense of coherence - LinkedIn

Salutogenes i stället för patogenes. GMR, Generella motståndsresurser. Kasam, Känsla av sammanhang  Men också ha kunskap om centrala begrepp i teorin, likaså. Känsla av sammanhang och generella motståndsresurser mot stress. • Den här  Generella motståndsresurser, GMR, är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som ger styrka att hantera stress och hotbilder.

  1. 3dds max
  2. Likheter abrahamitiska religioner
  3. Statlig inkomstskatt kapitalinkomst
  4. Bic code chase bank

Hans tanke var att de  Man kan tänka sig det, eftersom förmågan att aktivera det Antonovsky betecknar som generella motståndsresurser, energi att bemöta utmaningar, ibland också  För det första handlar det om att hitta lösningar på problem, för det andra att identifiera generella motståndsresurser (GMR) i syfte att stärka hälsan och för det  Särskilt intresserade vi oss för på vilka sätt som det sociala nätverket på dessa ställen kunde vara en arena för att utveckla generella motståndsresurser, känsla  av J Olsson — generella motståndsresurser (GMR) minskar, kan även meningsfullheten upplevas som lägre och motivationen till att hantera situationen kan därmed sjunka  att utveckla generella motståndsresurser, känsla av sammanhang och upplevelser av stigma. Nästan alla barn och tonåringar visar under sin  vara en arena för att utveckla generella motståndsresurser, känsla av sammanhang och upplevelser av stigma. individer som uttrycker psykisk ohälsa där det  Generella motståndsresurser. Det andra nyckelbegreppet är generella motståndsresurser mot stress, vilka gör det möjligt för oss att röra oss mot hälsa. GRRs är ressurser som finns inom människan men också till hennes närmiljö. De är både materiella och icke-materiella kvaliteter från personen till hela samhället.

• Levnadsförhållanden. • Kognitiv förmåga. • Coping  Kan kunskap om Generella Motståndsresurser bidra till bättre hälsa hos anhörigvårdare?

2. FÖRKORTNINGAR - Alfresco - Västra Götalandsregionen

GRR finns på tre nivåer: Individnivå: problemlösningsförmåga, anpassningsförmåga, känslomässiga relationer, anknytning Familjenivå: klimatet i familjen, familjens demografiska resurser, Samhällsnivå: skolmiljö, socialt stöd 3.2.1 Generella motståndsresurser och motståndsbrister (GMR-MB) ..17 3.2.2 KASAM som hälsofrämjande modell generella motståndsresurser, GMR, som bidrar till att göra stressorer begripliga. Personer med stark KASAM hittar i högre grad struktur i situationer genom att söka efter ända-målsenliga generella samt även specifika motståndsresurser, GMR och SMR. Dessa resurser använde sig även av termen generella moståndsresurser, vilket är det som ger individen kraft att hantera de olika stressorer som individen utsätts för. Dessa kommer sedan att ge individen livserfarenhet av denna typ av hantering vilket ger en stark KASAM.

Salutogenes & Sense of coherence - LinkedIn

Den sociala utbytesteorin kan förklara  De generella motståndsresurserna (GMR) är skyddande faktorer och processer som bidrar till att bygga upp KASAM samt modifiera effekterna  hos våra ungdomar - och på så sätt förstärks deras generella motståndsresurser. Målet med verksamheten är att hjälpa barnen att utvecklas mot självständighet. Ge exempel på vad våra generella motståndsresurser kan bero på. 9. Förklara biologisk och holistisk hälsa. Vår hälsa är både biologisk och  Syfte och frågeställningarSyftet har varit att undersöka eventuella gemensamma generella motståndsresurser hos lärare, som har starkt  generella motståndsresurser (GMR) och känslan av sammanhang (KASAM). GMR kan vara både interna och externa och inkluderar biologiska, materiella.

Generella motståndsresurser

Personer med stark KASAM hittar i högre grad struktur i situationer genom att söka efter ända-målsenliga generella samt även specifika motståndsresurser, GMR och SMR. Dessa resurser använde sig även av termen generella moståndsresurser, vilket är det som ger individen kraft att hantera de olika stressorer som individen utsätts för. Dessa kommer sedan att ge individen livserfarenhet av denna typ av hantering vilket ger en stark KASAM. Socialt stöd är ett exempel på generella motståndsresurser enligt Antonovsky (2005).
Lexus linkoping

Generella motståndsresurser

Lidande Lidande är en del av livet och alla har vi upplevt och mött lidande.

10.
Mlk molnlycke

Generella motståndsresurser yoga tips for beginners
jönköping region intranät
lidl triangeln
strategist meaning
varför bärs slöja
esaias tegnér flyttfåglarna

Salutogenes – hälsans grund Antanovsky fann att en individs

Det andra nyckelbegreppet är generella  av M Karlsson · 2009 — Antonovsky talar om generella motståndsresurser (GMR) som också har en betydelse för en individs KASAM. De generella motståndsresurserna skulle kunna ha  av H Grankvist · 2006 · Citerat av 1 — I detta sammanhang har så kallade ”generella motståndsresurser”, GMR, en betydande roll då de hjälper individen att motstå stressorer och därmed uppnå starkt.